logo_si

Komisija za študijsko področje, 15. 9. 2016

Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS najpozneje do ponedeljka, 12.9.2016 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do torka, 13.9.2016 do 10:00 ure v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno); ne glede na način dostave. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali. Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana.

Navodilo za oddajo prošnje
:

- v sistemu VIS v meniju izberete PROŠNJE in nato izberete:
»   Prošnja za nadaljevanje oz. mirovanje ali
»   Prošnja za podaljšanje dodatnega leta
- v nadaljevanju izberete Vzrok ter napišite utemeljitev in navedite priloge, ki jih prilagate.
- nato kliknete na Oddaj in natisni prošnjo.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami in jo do roka, do torka, 13.9.2016 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno). Vloge za izjemni vpis v višji letnik se bodo oddale po 12.9. in bodo obravnavane na drugi seji komisije v septembru 2016 (obvestilo bo še objavljeno).

Sklep Komisije za študijsko področje (31.1.2013):
V skladu z ZUJF in ZViS je status študenta možno podaljšati samo zelo izjemoma in največ za eno leto, in sicer, ko gre za:
- status vrhunskega športnika, registriranega pri MOK oz. status vrhunskega umetnika;
- status invalida oz. osebe s posebnimi potrebami, izkazan z odločbo invalidske ali druge pristojne
  komisije;
- resne osebne zdravstvene okoliščine, zaradi katerih je bil študent odsoten (hospitaliziran) več kot
  3 mesece in ki so mu onemogočile, da bi opravil študijske obveznosti ter
- res hude socialne okoliščine (npr. smrt starša v štud. l.).

Študentka ima pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Pogoj je, da ima v času rojstva otroka status študentke in da predloži njegov rojstni list. Dodatno leto ji pripada v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka.


Podpisana prošnja z dokazili mora biti poslana do torka, 13.9.2016 do 10:00 ure v študentski referat.

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.


Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!


          Tanja Kadunc                                               prof. dr. Aleš Obreza
Vodja študentskega referata                        Prodekan za študijsko področje