logo_si

Komisija za študijsko področje – 5.11.2015 – oddaja prošenj

Vlogo za komisijo (vlogo napišete sami, obrazec ni predpisan) oddate do petka, 30. 10. 2015 do 10:00 ure v študentski referat (5. nadstropje, soba štev. 504). K vlogi morate obvezno priložiti dokazilo. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali.

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni po pošti.

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

Tanja Kadunc                                             prof. dr. Aleš Obreza
Vodja študentskega referata                     Prodekan za študijsko področje