logo_si

Komisija za študijsko področje, 23. 9. 2019: Obravnava vlog za izjemni vpis v višji letnik in ostalih vlog v študijskem letu 2019/20

Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v ponedeljek, 23. 9. 2019.
 
Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS, od petka, 6. 9. 2019 do najpozneje, srede, 18. 9. 2019 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti nato oddana najpozneje do četrtka, 19. 9. 2019 do 10:00 ure v študentskem referatu  (ne glede na način dostave). Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali.

Navodilo za oddajo prošnje:

- v sistemu VIS izberite v meniju PROŠNJE in nato izberete:
- vnos prošnje in izberete pravo prošnjo, sistem ponudi: 
 → Prošnje ob vpisu – 1. Izjemni vpis v višji letnik*
 → Prošnje ob vpisu – 2. Izjemni vpis v višji letnik
 → Prošnje za nadaljevanje oz. mirovanje
 → Prošnje - drugo

*Op. – pri prošnjah za 1. Izjemni vpis ni potrebno prilagati dokazil.

Navedite vzrok, utemeljitev in ustrezno navedite priloge, ki jih prilagate prošnji ter nato kliknite Oddaj in natisni prošnjo.

Študijski red UL FFA je objavljen na spletni strani.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami ter jo do roka, t.j. do četrtka, 19. 9. 2019 do 10:00, oddate v študentskem referatu (ne glede na način dostave).

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.

Pomembno:

- pogoji za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2019/2020: dodiplomski in enoviti magistrski študijski program
- pogoji za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2019/2020: magistrski študijski programi
- pogoji za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2019/2020: doktorski študijski programiŽelimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

Tanja Kadunc                                                                                                 prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                                                      Prodekan za študijsko področje