logo_si

Komisija za študijsko področje, 13. 09. 2019

Oddaja prošenj preko sistema VIS za Komisijo za študijsko področje

      
Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v petek, 13. septembra 2019.

Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS najpozneje do četrtka, 5. 9. 2019 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti nato oddana najpozneje do petka, 6. 9. 2019 do 10:00 ure v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno); ne glede na način dostave. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali. Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana.

Navodilo za oddajo prošnje:

 

- v sistemu VIS v meniju izberete PROŠNJE in nato izberete:

  > Prošnja za nadaljevanje oz. mirovanje ali
  > Prošnja za podaljšanje dodatnega leta
- v nadaljevanju izberete Vzrok ter napišite utemeljitev in navedite priloge, ki jih prilagate.
- nato kliknete na Oddaj in natisni prošnjo.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete sami in jo do roka, do petka, 6. 9. 2019 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu (dvoriščna stavba, Aškerčeva 9, visoko pritličje, desno).

Vloge za izjemni vpis v višji letnik se bodo oddale po 9. 9. 2019 in bodo obravnavane na drugi seji komisije v septembru 2019 (obvestilo bo še objavljeno). Za ponovni vpis v letnik prošnje ni potrebno oddati, navodilo bo objavljeno na spletni strani.

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

 

       Tanja Kadunc                                                                                               Prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                                                         Prodekan za študijsko področje