logo_si

Komisija za študijsko področje - november 2018

Obveščamo vas, da oddate vlogo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v mesecu novembru, do ponedeljka, 22. oktobra 2018 do 10:00 ure (ne glede na način dostave) na UL FFA (študentski referat - dvorišča stavba, visoko pritličje – desno, Aškerčeva cesta 9).

Tanja Kadunc                                                                        prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                            Prodekan za študijsko področje