logo_si

Oddaja prošenj preko sistema VIS za Komisijo za študijsko področje - obravnava vlog za izjemni vpis v višji letnik v štud. l. 2018/19

Študente obveščamo, da preko sistema VIS oddajo prošnjo za Komisijo za študijsko področje, ki bo v petek, 21. 9. 2018.

Vloge za Komisijo za študijsko področje oddate preko sistema VIS, od ponedeljka, 10. 9. 2018 do najpozneje, ponedeljka, 17. 9. 2018 do 24:00 ure. Podpisana vloga z dokazili pa mora biti nato oddana najpozneje do torka, 18. 9. 2018 do 10:00 ure v študentskem referatu (ne glede na način dostave). Vloga oddana le preko sistema VIS, ne bo obravnavana. Po tem roku vlog ne bomo več sprejemali.

Navodilo za oddajo prošnje:

- v sistemu VIS izberite v meniju PROŠNJE in nato izberete:
- vnos prošnje in izberete pravo prošnjo, sistem ponudi: 
 → Prošnje ob vpisu – 1. Izjemni vpis v višji letnik*
 → Prošnje ob vpisu – 2. Izjemni vpis v višji letnik
 → Prošnje za nadaljevanje oz. mirovanje
 → Prošnje - drugo

*Op. – pri prošnjah za 1. izjemni vpis ni potrebno prilagati dokazil.

Navedite vzrok, utemeljitev in ustrezno navedite priloge, ki jih prilagate prošnji ter nato kliknite Oddaj in natisni prošnjo.

 

ŠTUDIJSKI RED FFA
(9. člen)

Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami Statuta UL in Študijskega reda UL dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni opravil vseh obveznosti, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z neizpolnitvijo obveznosti. Komisija za odločitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznosti opravil v rednem roku.

Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
- da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta,
- da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočem zaključnem izpitu,
- da mu manjka 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik in ima zbranih najmanj 40 ECTS tekočega letnika,
- da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika,
- da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil.

(10. člen)
Drugo izjemno napredovanje lahko komisija dovoli le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z zmožnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta (daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ter v primeru rojstva otroka, če študentka ali študent ne koristi dodatnega leta.


Sklep komisije se izda pisno. Študent se lahko na sklep komisije pritoži na senat FFA. Odločitev senata je dokončna.

V primeru, da želite oddati drugo vrsto prošnje, ki jo ni v sistemu VIS; prošnjo napišete   sami in jo do roka, do torka, 18. 9. 2019 do 10:00 ure, oddate v študentskem referatu  (ne glede na način dostave).

 

Študenti bodo o sklepih komisije obveščeni preko sistema VIS in po pošti.

 

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo!

 

Tanja Kadunc                                                                             prof. dr. Marko Anderluh
Vodja študentskega referata                                                      Prodekan za študijsko področje