logo_si

Biomedicina - Zaključevanje študija na starem Univerzitetnem podiplomskem študijskem programu Biomedicina

Upoštevati je potrebno, da pravočasno oddate prijavo teme in pri tem upoštevate trajanje vseh postopkov od imenovanja komisij do zagovora magistrske naloge ali doktorske disertacije. Po 30. 9. 2016 ne bo v nobenem primeru mogoče zaključiti študija na starem Univerzitetnem znanstvenem podiplomskem študijskem programu Biomedicina. Na spletni strani FFA je objavljen Pravilnik o študijskem redu, povezava na spletno stran: http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/osebna-izkaznica/pravila-akti-in-ceniki/ (poglavje Znanstveni magisterij po starem programu) in Pravilnik o doktorskem študiju, povezava na spletno stran: http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/osebna-izkaznica/pravila-akti-in-ceniki/, kjer so dostopne potrebne informacije. Izr. prof. dr. Aleš Obreza Prodekan za študijsko področje