logo_si

Prešernove nagrade 2019

Študenti predložijo dela za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2018/19 najkasneje do srede, 10. julija 2019. Dela (s prilogami) oddajo v Študentskem referatu (Aškerčeva 9, visoko pritličje - desno, soba štev. 9).

Na natečaju za Prešernove nagrade lahko konkurirajo (do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija):

- raziskovalne naloge študentov s področij, ki jih pokriva UL FFA, in so bile izdelane in oddane v pregled do 10.7. tekočega leta, 
- diplomske naloge prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov na UL FFA, ki so bile do 10.7. tekočega leta ocenjene z zaključno oceno: odlično.

 Pri oddaji nalog je potrebno dosledno upoštevanje navodil.