logo_new_si

Raziskovalna oprema

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontaktna oseba: Doc. dr. Alenka Šmid, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, ARRS

Tekočinski kromatograf HPLC

Kontaktna oseba: Asist. dr. Zoran Lavrič, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, Raziskovalna oprema, ARRS

Tekočinski kromatograf sklopljen z visoko-resolucijskim masnim detektorjem na čas preleta

Kontaktna oseba: Prof. dr. Robert Roškar, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, Raziskovalna oprema, EATRIS

Tekočinski kromatograf ultra visoke zmogljivosti sklopljen s tandemskim masnim spektrometrom vrste trojni kvadrupol (UHPLC-MS/MS)

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

Tekočinski kromatografski sistem Agilent 1260 Infinitz 2 Prime

Kontaktna oseba: Asist. dr. Dunja Urbančič, mag. farm.
Katedra za klinično biokemijo, EATRIS

UHPLC sistem sklopljen z masnim detektorjem (UHPLC-MS)

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, ARRS

UHPLC z DAD in CAD detektorjem

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Stane Pajk, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko kemijo, Raziskovalna oprema, ARRS, Infrastrukturni center za analizo zdravil

UHPLC-MS/MS Tekočinski kromatograf z masnim detektorjem vrste trojni kvadrapol 5500+

Kontaktna oseba: Doc. dr. Jurij Trontelj, mag. farm.
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko, ARRS

Ultra centrifuga WX

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Petra Kocbek, mag. farm.
Katedra za farmacevtsko tehnologijo, ARRS

Večmodalni mikorotitrski čitalec, Tecan Spark

Kontaktna oseba: Izr. prof. dr. Martina Gobec, mag. farm.
EATRIS