logo_si

Obvestila

Obdobje:

Razpis volitev v Študentski svet UL FFA (ŠS FFA) za študijsko leto 2020/2021

Obveščamo vas, da se zaradi epidemioloških razmer volitve v Študentski svet UL FFA, ki so razpisane za 21. 10. 2020, ne bodo izvedle tega dne. O novem terminu volitev in načinu izvedbe boste obveščeni naknadno.

07. oktober 2020 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Dejan Lamešić, mag. farm., 8. 10. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo DEJAN LAMEŠIĆ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Proučevanje pomembnih lastnosti hidroksipropilmetilceluloze in laktoze ter njihov vpliv na parametre kakovosti tablet«, dne 8. oktobra 2020 ob 12. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat DEJAN LAMEŠIĆ. Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo (v priponki) najkasneje do srede, 7. oktobra. 2020 do 12. ure.

02. oktober 2020 | Študij

Pozdrav brucem 2020 v interaktivni spletni izvedbi

Letošnji Pozdrav brucem bo zaradi epidemioloških razmer potekal nekoliko drugače.Študentke in študenti se boste letos v varnem zavetju spleta spoznali med seboj, z Univerzo v Ljubljani, njenimi 26 članicami, učitelji, strokovnimi sodelavci … S 1. oktobrom bosta zaživeli posebna spletna stran in aplikacija v slovenskem in angleškem jeziku, ki bosta na voljo celotno študijsko leto. Več informacij v celotni objavi novice.

30. september 2020 | Študij

Navodila za študente za izvedbo študijskega procesa v štud.l. 2020/21

Spoštovane študentke, spoštovani študenti, z dokumentom, priloženem obvestilu, objavljamo navodila za izvedbo študijskega procesa v študijskem letu 2020/2021. Vsebina dokumenta obsega sledeče:Izvedba študijskega procesa - izvedba hibridnega sistema pouka in pouka na daljavo, vzdrževanje higiene, registracija prisotnosti pri pouku, pouk na daljavo, priloga: Dopustna gostota v posameznih prostorih. Prosimo, da si priložena navodila pozorno preberete.

30. september 2020 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Anja Kolarič, mag. farm., 2. 10. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ANJA KOLARIČ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Uporaba kemoinformatičnih in strukturno podprtih in silico metod za načrtovanje zaviralcev bakterijske DNA giraze ter modulatorjev kemokinskih receptorjev CXCR3 in CXCR4« v petek, 2. oktobra 2020, ob 15. uri, v predavalnici P1/ pritličje UL FFA.

28. september 2020 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Žiga Skok, mag. farm., 30. 9. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ŽIGA SKOK, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih ATP-kompetitivnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II kot potencialnih protirakavih učinkovin«, v sredo, 30. septembra 2020, ob 12. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat ŽIGA SKOK. Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka, 29. 9. 2020 do 12. ure.

25. september 2020 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Tim Tome, univ. dipl. kem., 29. 9. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo TIM TOME, univ. dipl. kem., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Razvoj in optimizacija metod tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z vgrajeno kakovostjo pri razvoju zdravil«, v torek, 29. septembra 2020, ob 11. uri, v predavalnici PD/ dvoriščna predavalnica na UL FFA.

25. september 2020 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Blaž Robnik, mag. farm., 28. 9. 2020

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo BLAŽ ROBNIK, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Študij produktov reakcij med zdravilnimi učinkovinami z aminsko skupino in reaktivnimi nečistotami v pomožnih snoveh« v ponedeljek, 28. septembra 2020 ob 9. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat BLAŽ ROBNIK. Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo (v priponki) najkasneje do petka, 25. 9. 2020 do 12. ure.

23. september 2020 | Študij

Izmenjave za študente v okviru Venice International University

V sredo, 16. 9. 2020 ob 10.00 uri, so na UL izvedli spletno predstavitev aktivnosti in možnosti izmenjav za študente v okviru Venice International University (VIU). Predstavitev aktivnosti (ppt in video) in možnosti izmenjav za študente v okviru Venice International University (VIU) so objavljene na spletni strani www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu. Študentje se lahko prijavijo na razpis za pridobitev sredstev v okviru programa Erasmus+ za udeležbo na programu globalizacij v okviru VIU. Predstavitev aktivnosti VIU bodo ponovno izvedli v okviru dogodka »Izziv v tujini« v oktobru.

17. september 2020 | Študij, Mednarodno sodelovanje, Štipendije

Uvodni dan za bruce 2020: 30. 9. 2020 - pomembna dopolnitev

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) v sodelovanju z Društvom študentov farmacije Slovenije in Študentsko organizacijo Fakultete za farmacije v letu 2020 prvič organizira Uvodni dan za bruce. Podrobne informacije skupaj z mestom prijave so objavljene v celotni novici in na spletni strani ffa.uni-lj.si/studij/uvodni-dan-za-bruce.

09. september 2020 | Študij