logo_new_si

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

IZVAJANJE VIDEONADZORA V PROSTORIH UL FFA

 

• Upravljavec: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (UL FFA), Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana; telefon 01/47-69-500.

• Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): dpo@uni-lj.si.

• Namen obdelave: Videonadzor izvajamo z namenom zagotavljanja varnosti ljudi, premoženja in opreme ter za zagotavljanje nadzora vstopa v prostore ali izstopa iz njih.

• Pravna podlaga: točki (c in e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in 3. poglavje Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2) ter Sklep o izvajanju videonadzora na rektoratu UL in pooblastilo za nadzor videonadzornega sistema. 

• Uporabniki: 
UL FFA in pogodbeni obdelovalec – izvajalec storitev zasebnega varovanja (Sintal d.o.o., Litostrojska cesta 38, Ljubljana).

• Rok hrambe: 
Posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 3 mesece od trenutka nastanka posnetka, nato se samodejno izbrišejo. Posnetki se hranijo dlje od navedenega roka zgolj in samo v izrednih oziroma škodnih dogodkih ali v primeru ravnanja oseb, ki ogroža varovane prostore, premoženje in/ali varnost ljudi. V takih primerih se posnetki hranijo vsaj do prihoda državnega organa, pristojnega za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma drugega pristojnega organa.

• Uveljavljanje pravic: prek telefonske številke 01/47-69-500 ali s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: tajnik@ffa.uni-lj.si, lahko kadarkoli uveljavljate svoje pravice: dostop do osebnih podatkov (pri tem vas bomo zaprosili za navedbo točnega časa, ko ste bili v prostorih, ki so videonadzorovani), popravek (zaradi narave obdelave zgolj deloma) ter v določenih primerih ugovor in omejitev obdelave.

• Možnost pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana).

• Ostale informacije: 
- zajem osebnih podatkov (posnetek vaše podobe) zagotovite z vstopom v videonadzorovano območje;
- če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov (posnetka vaše podobe), ne boste mogli vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor;
- varnostnik oziroma receptor lahko dogajanje spremlja tudi v živo na zaslonu.


SKLEP O VIDEONADZORU