logo_new_si

Obvestila

Obdobje:

Nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje biokemija in molekemlarna, izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem.,

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem., nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje biokemija in molekularna biologija v četrtek, 7. septembra 2023, ob 14. uri v Srednji predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova2, Ljubljana.

29. avgust 2023 | Fakulteta, Inavguracijska predavanja

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina: prijavni rok

Drugi prijavni rok za prijavo bo odprt od 1. do 7. septembra 2023. Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b

29. avgust 2023 | Študij

Vabilo na nastopno predavanje BF - izr. prof. dr. Gregor Belušič

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imel izr. prof. dr. Gregor Belušič pred izvolitvijo v naziv redni profesor za področje Fiziologija živali javno predavanje z naslovom »Prostorska in funkcionalna organizacija mozaika v mrežnici muh in metuljev«. Javno predavanje bo v četrtek 14. 9. 2023 ob 14.00 uri v predavalnici B1, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111, UL BF. Vljudno vabljeni!

25. avgust 2023 | Fakulteta, Predavanje

Obvestilo študentom: preference izbirni in alternativni predmeti 2023/2024

Študente, ki so oddali preference za izbor izbirnih predmetov obveščamo, da bodo predmeti, ki so izbrani po preferencah, v teh dneh vneseni v VIS. Predmet ob izpolnitvi vpisnega lista ni potrebno ponovno vpisati. Če se v skladu z merili (povprečna ocena, zasedba mest) študent ni uvrstil na katerikoli predmet iz nabora predmetov; mora predmet izbrati med predmeti iz seznama prostih mest v priloženem dokumentu. Tudi v primeru, da študent preferenc ni oddal, lahko izbira samo med predmeti iz seznama prostih mest v priloženem dokumentu (predmet obvezno izbere ob izpolnitvi vpisnega lista).

25. avgust 2023 | Študij

Mestna občina Ljubljana podpira študente s kadrovskimi štipendijami

V nadaljevanju vam posredujemo informaciji za dijake in študente o objavi razpisov Mestne občine Ljubljana (MOL) za kadrovske štipendije in štipendije za nadarjene MOL za leto 2023/2024. Več informacij z navodili v celotni objavi obvestila.

24. avgust 2023 | Fakulteta

Vpisi v študijsko leto 2023/2024: Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina

S ponedeljkom, 28. 8. 2023 začenjamo z vpisi (v višje letnike, ponovni vpis v letnik, dodatno leto, …) na interdisciplinarnem doktorskem študiju Biomedicina. V prilogah so navodila za vpis ločeno za posamezne letnike. Več informacij v celotni objavi in prilogah obvestila.

23. avgust 2023 | Študij

VPISI NA INTERDISCIPLINARNEM DOKTORSKEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU »BIOMEDICINA« V ŠTUD. L. 2023/24

VPISI V 1. LETNIK Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina bodo potekali na oddaljen način od 11. 9. 2023 do 22. 9. 2023. Navodila za vpis bodo kandidatom poslana po e-pošti

06. julij 2023 | Študij

VPISI V ŠTUD. L. 2023/24 – študijski programi 1. in 2. stopnje

Obveščamo vas o vpisih v študijsko leto 2023/2024, ki bodo potekali po razporedu, objavljenem v celotnem obvestilu. Hkrati si, prosimo, preberite in upoštevajte navodila v postopkih vpisa, pogoje za vpis v višji letnik, ponovni vpis v isti letnik in vpis dodatnega leta. Objavljamo tudi bistvene dokumente, ki jih sicer najdete med pravili na spletni strani: seznam predavanj v študijskem letu 2022/2023, študijski red, ter tudi pogoje za izjemno napredovanje. Objavljamo tudi termine zasedanj KŠP za oddaje vlog za vpis brez opravljenih obveznosti. Želimo vam lepe počitnice in uspešen študij!

23. junij 2023 | Študij

Razpis Erasmus+ SMP 2023-24

Objavljamo razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje. Upravičeno obdobje razpisa je od 1.9.2023 do 30.9.2024. Prijave se zbirajo do porabe sredstev. Omejitev Erasmus+ financiranja je 10 mesecev. Prijavo na razpis lahko odda le študent, ki že ima izbranega delodajalca in urejen Erasmus+ študijski sporazum za praktično usposabljanje ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti...

19. junij 2023 | Mednarodno sodelovanje, ERASMUS

Zagovor doktorske disertacije: MATIC PROJ, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo MATIC PROJ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Vrednotenje knjižnic fragmentov in njihova uporaba za odkrivanje obetavnih spojin zadetkov na encimskih tarčah«

13. junij 2023 | Študij