logo_new_si

Evropsko podiplomsko izobraževanje iz Radiofarmacije - modul 1: Farmacija

28. 8. - 8. 9. 2023

Evropsko podiplomsko izobraževanje iz Radiofarmacije je del evropske sheme podiplomskega izobraževanja in sicer eden od treh teoretičnih sklopov, potrebnih za pridobitev evropske specializacije iz radiofarmacije.

Namenjeno je farmacevtom, kemikom in biokemikom z (najmanj) zaključenim magisterijem iz omenjenih področij. Izobraževanje poteka pod pokroviteljstvom Evropskega združenja za nuklearno medicino (EANM) v angleškem jeziku.

Vključuje tri teoretične sklope (module 1-3), ki potekajo v različnih evropskih državah in sicer:
• modul 1: Farmacija (Pharmacy) v Ljubljani (Slovenija),
• modul 2: Radiofarmacevtska kemija (Radiopharmaceutical chemistry) v Milanu (Italija) in Zurichu (Švica) in
• modul 3: Povezujoče teme (Associated topics) v Parizu (Francija) in Leipzigu (Nemčija).

Prvi modul izvaja Fakulteta za farmacijo v sodelovanju s Kliniko za nuklearno medicino Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani

Več informacij

  PERC_2017_small

Priznavanje

EANM
V evropskem prostoru je Odbor za radiofarmacijo pri Evropskem združenju za nuklearno medicino (EANM) vpeljal enoten program podiplomskega izobraževanja za odgovorne osebe v radiofarmaciji.


UKC_logo