logo_si

Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini za leto 2021

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021.

Več o razpisu najdete na: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-za-leto-2021-299-jr

Na strani je objavljen tudi seznam slovenskih visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, ki delujejo v tujini.