logo_new_si

Javna objava prostega delovnega mesta: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – m/ž

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA 
NA UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA FARMACIJO Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I)  –  m/ž 
Šifra DM:  J017935
Organizacijska enota delovnega mesta: Tajništvo fakultete/Finančno-računovodska služba


1.  Pogoji za opravljanje dela

a) Zahtevana izobrazba:  

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri

b) Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 
- poznavanje predpisov področja,
- znanja za uporabo računalniških programov, 
- aktivno znanje dveh tujih jezikov,
- komunikativnost,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- po potrebi strokovni/pravosodni izpit,
- 4 leta ustreznih delovnih izkušenj.

2.  Kratek opis dela in nalog:
 
- samostojno opravljanje del in nalog na področju vodenja glavne knjige
- vsebinska in računalniška kontrola ter evidenca dospelih faktur
- vodenje knjige kupcev in dobaviteljev
- izvajanje plačilnega prometa in knjiženje bančnih izpiskov
- priprava davčnih obračunov
- kontrola evidentiranja poslovnih dogodkov 
- kontrola ustreznosti računovodskih listin
- usklajevanje knjig ter analitičnih in sintetičnih evidenc
- sodelovanje z revizorji ter drugimi organi ter institucijami
- izdelava statističnih, internih in drugih poročil za zunanje in notranje uporabnike
- sodelovanje z drugimi službami, pomoč in nadomeščanje sodelavcev
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Sklenitev delovnega razmerja: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in 3-mesečnim poskusnim obdobjem. 

4.  Rok za prijavo: do 25. 4. 2024


Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 

5.  Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Mateja Pavlič
Telefonska številka: 01 47 69 696
E-mail: mateja.pavlic@ffa.uni-lj.si