logo_si

Javna objava prostega delovnega mesta: RAZISKOVALEC – m/ž

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana 

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC – m/ž
s krajšim delovnim časom (50 %)
Šifra DM: H017004
Tarifni razred: VII/2
Število delovnih mest: 1

1. Pogoji za opravljanje dela 


a) Zahtevana izobrazba:  7 raven izobrazbe/ visokošolska univ. izobrazba ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) naravoslovne smeri (farmacija, laboratorijska biomedicinske, kemija)

b) Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta  
Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, aktivno znanje angleškega jezika. 

2.    Kratek opis dela in nalog:  
Znanstveno-raziskovalno strokovno na področju socialne farmacije na temo »Dokazi iz realnega okolja in na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava za trajnostni dostop do zdravil«; strokovno sodelovanje z naročniki nalog in ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah.

3. Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027, s krajšim 50 %-nim delovnim časom (20 ur/teden).
Poskusna doba: 3 mesece


4. Rok za prijavo:  do 28. 9. 2023

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.   

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv, citiranosti, bibliografijo itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.
    
Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 5.  Kontaktna oseba na članici:
Milena Petek
Telefonska številka: 01 4769 693
e-mail: milena.petek@ffa.uni-lj.si