logo_si

Obvestila

Obdobje:

Vpisi na interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina, študijsko leto 2014/15

Razpored vpisov in podrobna navodila z vsemi informacijami se nahajajo v podrobnostih tega obvestila.

08. avgust 2014 | Študij

Mednarodni mladinski mirovniški tabor, 14. 9. do 22. 9. 2014

Predhodna prijava je obvezna. Vse podrobnosti o taboru in programu najdete v nadaljevanju.

08. avgust 2014 | Študij

Mednarodni mladinski mirovniški tabor, 14. 9. do 22. 9. 2014

Predhodna prijava je obvezna. Vse podrobnosti o taboru in programu najdete v nadaljevanju.

08. avgust 2014 | Študij

Zagovor doktorske disertacije, Aleš Žula, mag. farm., 7. 7. 2014

Aleš Žula, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov alkaloidov spužev rodu Agelas in peptidov cianobakterij rodu Nodularia«.

01. julij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Jan Fabris, univ. dipl. kem., 4. 7. 2014

Jan Fabris, univ. dipl. kem., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Sinteza nekaterih super-statinov in študija tridimenzionalne strukture njihovih analogov s pomočjo jedrske magnetne resonance«.

26. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Marko Štefanič, mag. farm., 1. 7. 2014

Marko Štefanič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Pomen kinetike prehoda gastrorezistentnih pelet skozi želodec v stanju na tešče za vrednotenje in vitro sproščanja ter in vitro/in vivo korelacijo«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, mag. Polona Žigon, univ. dipl. mikrobiol., 1. 7. 2014

Mag. Polona Žigon, univ. dipl. mikrobiol., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vezava antiprotrombinskih protiteles v in vitro in ex vivo modelih ter njihova klinična uporabnost pri bolnikih z avtoimunskimi boleznimi«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Anja Fic, mag. farm., 3. 7. 2014

Anja Fic, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »In vitro molekularni mehanizmi delovanja bisfenola A in njegovih analogov v hormonsko odzivnih celicah«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Matej Repič, mag. farm., 2. 7. 2014

Matej Repič, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Računalniško modeliranje katalitičnega mehanizma in zaviranje monoamin-oksidaze«.

24. junij 2014 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Žiga Hodnik, mag. farm., 30. 6. 2014

Žiga Hodnik, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov bioaktivnih spojin iz morskih spužev rodov Agelas in Theonella«.

24. junij 2014 | Fakulteta