logo_si

Obvestila

Obdobje:

Javno predavanje ob izvolitvi v naziv rednega profesorja, prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm., 23. 4. 2015

Prof. dr. Aleš Obreza bo imel javno predavanje z naslovom: »O slovenskem poimenovanju zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi«. Predavanje bo v četrtek, 23. 4. 2015, ob 16.30 uri, v predavalnici P1 (pritličje), na UL FFA. Vljudno vabljeni! Za Habilitacijsko komisijo UL FFA: Zdenka Gantar

16. april 2015 | Fakulteta

DOBRODOŠLI NA INFORMATIVNIH DNEVIH FAKULTETE ZA FARMACIJO ZA 2. in 3. STOPNJO

7. maja in 17. junija 2015 bosta na Fakulteti za farmacijo potekala informativna dneva po naslednjem razporedu:

12. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Simon Žurga, mag. farm., 17. 4. 2015

Simon Žurga, mag. farm., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Biokemijske lastnosti in delovanje ricinu B podobnega lektina iz gobe Macrolepiota procera«.

10. april 2015 | Fakulteta

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

10. april 2015 | Študij

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

10. april 2015 | Študij

Obvestilo prorektorja UL o delavnici za študente vseh študijskih programov

Delavnica bo v sredo 22. aprila 2015, med 9. in 17. uro, na UL FGG (Jamova cesta 2, v prvem nadstropju, v predavalnici P-I/3).

09. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Eva Tavčar Benković, mag. farm., 15. 4. 2015

Eva Tavčar Benković, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Fitokemijske raziskave fagopirinov iz navadne ajde in fenolov iz navadne jelke«.

09. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Tjaša Vižin, mag. farm., 14. 4. 2015

Tjaša Vižin, mag. farm., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Vloga gama-enolaze pri raku in njeno uravnavanje s proteolitičnimi encimi«.

08. april 2015 | Fakulteta

SLOfit študent - testiranje

Vse študente/-ke UL FFA vabimo na meritve SLOfit in spremljanje stanja svoje gibalne učinkovitosti. Testiranje bo potekalo v aprilu na urah športne vzgoje.

07. april 2015 | Fakulteta

Zagovor doktorske disertacije, Barbara Pogorelčnik univ. dipl. inž. kem.tehnol., 10.4. 2015

Barbara Pogorelčnik univ. dipl. inž. kem.tehnol., bo zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: »Strukturno podprto načrtovanje novih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze II?«.

02. april 2015 | Fakulteta