logo_new_si

Stari študijski programi

Fakulteta za farmacijo vpisuje od leta 2008/2009 samo še v prenovljene ali nove bolonjske študije na vseh treh stopnjah. Do izteka posameznega študija pa izvaja še študijske programe po starem zakonu o visokem šolstvu.

Študijske obveznost (predavanja, vaje, seminarji) so se v starih študijskih programih izvajale do rednega študijskega zaključka posameznega programa. Diplomiranje po starih dodiplomskih programih bo omogočeno skladno z zakonskimi določili. Študenti, ki ne bodo opravili obveznosti za napredovanje v višji letnik in jih bo ujela generacija bolonjskega študija 1. ali 2. stopnje, bodo študij nadaljevali s ponavljanjem ustreznega letnika bolonjskega študija (EMŠF, LBM uni) na osnovi prošnje za ponavljanje v novem programu. Komisija za študijsko področje FFA bo opredelila, katere obveznosti morajo opraviti glede na razlike v predmetnikih obeh programov.