logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Žan Toplak, mag. farm., 28. 6. 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Žan Toplak, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem«

Mentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
Somentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 28. junija 2021, ob 11. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat ŽAN TOPLAK.

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do četrtka, 24. junija 2021, do 13. ure.