logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Tina Vida Plavec, mag. farm., 20. 9. 2021

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Tina Vida Plavec, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Površinska predstavitev vezalcev tumorskih antigenov na bakterijah Lactococcus lactis NZ9000 in vrednotenje njihove vezave na izbrane človeške tumorske celične linije«

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Berlec
Somentor: prof. dr. Borut Štrukelj 
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 10. uri, v predavalnici PD na UL FFA.Osebe, starejše od 12 let, ki bodo prisotne na zagovoru, morajo na podlagi veljavnih predpisov, izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). 

Vsi, ki bi se želeli zagovora udeležiti, nam sporočite  vaše ime in priimek najkasneje 48 ur pred dogodkom na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si. UL FFA bo osebne podatke prisotnih oseb na zagovoru (ime, priimek), hranila še 14 dni po izvedbi zagovora, za potrebe obvladovanja in preprečevanja bolezni Covid-19, nato bodo izbrisani. Osebe prisotne na zagovoru morajo s seboj imeti dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument za identifikacijo. Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA