logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Teja Fabjan, univ. dipl. bioteh., 30. 3. 2022

Teja Fabjan, univ. dipl. bioteh., bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Antimüllerjev hormon in označevalci oksidativnega stresa kot prognostični dejavniki oploditve v postopku zunajtelesne oploditve«


Mentor: prof. dr. Joško Osredkar
Somentorica: prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal

Področje: Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina


Javni zagovor bo v sredo, 30. marca 2022, ob 15:00, prek IKT orodja ZOOM.. 

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do ponedeljka, 28.  marca  2022, do 13. ure.. Po prejemu izjave boste prejeli povezavo do zagovora.