logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, TANJA POTRČ, mag. farm., 12.10.2022

TANJA POTRČ, mag. farm., bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

»Razvoj polimernih nanovlaken in magnetnih nanoverig za dostavo učinkovin pri zdravljenju raka«

Mentorica: izr. prof. dr. Petra Kocbek
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 12. 10. 2022, ob 15:30, v predavalnici P1 na UL FFA.

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA