logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Spase Stojanov, mag. farm., 28. 09. 2022

SPASE STOJANOV, mag. farm., bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Razvoj fluorescentnih vaginalnih vrst iz rodu Lactobacillus za njihovo spremljanje v nanovlaknih in celičnih modelih«

»Engineering of fluorescent vaginal Lactobacillus species for their monitoring in nanofibers and cell models«

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Mentor: izr. prof. dr. Aleš Berlec
Somentorica: doc. dr. Špela Zupančič


Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 28. 9. 2022, ob 16:00, v predavalnici PD na UL FFA.
                                    Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
                                    dekanja UL FFA