logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Sara Vidovič, mag. farm., 23. 06. 2022

Sara Vidovič, mag. farm., bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vrednotenje kritičnih lastnosti pomožnih snovi in kritičnih procesnih parametrov pri razvoju pelet s pristopi vgrajene kakovosti«

Mentor: prof. dr. Odon Planinšek
Somentorica: doc. dr. Biljana Janković
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v četrtek, 23. 6. 2022, ob 15:30, v predavalnici PD na UL FFA. Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.