logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Rebeka Jereb, mag. farm., 22. 9. 2021

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Rebeka Jereb, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Razvoj in uporaba fizioloških farmakokinetičnih modelov za vrednotenje vplivov na biološko uporabnost zdravil in napovedovanje bioekvivalence«

Mentor: prof. dr. Albin Kristl
Somentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj 
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 22. 9. 2021, ob 15. uri, v predavalnici PD na UL FFA.Osebe, starejše od 12 let, ki bodo prisotne na zagovoru, morajo na podlagi veljavnih predpisov, izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). 

Vsi, ki bi se želeli zagovora udeležiti, nam sporočite  vaše ime in priimek najkasneje 24 ur pred dogodkom na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si. UL FFA bo osebne podatke prisotnih oseb na zagovoru (ime, priimek), hranila še 14 dni po izvedbi zagovora, za potrebe obvladovanja in preprečevanja bolezni Covid-19, nato bodo izbrisani. Osebe prisotne na zagovoru morajo s seboj imeti dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument za identifikacijo. Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA