logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, NEŽA BREZOVEC, mag. farm., 20.3.2023

Obveščamo vas, da bo NEŽA BREZOVEC, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vloga monocitov in poškodbe DNA v vnetnih procesih pri bolnikih s sistemsko sklerozo ter vpletenost adiponektina in resolvina v razvoj fibroze«

Mentorica: izr. prof. dr. Saša Čučnik
Somentorica: doc. dr. Katja Lakota

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 20. 3. 2023, ob 12:00, prek MS Teams.

Za prisostvovanje na zagovoru pošljite podpisano izjavo na naslov: doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do petka, 17.3. do 12. ure. 

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA