logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Nadica Sibinovska, mag. farm., 4. 10. 2021

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Nadica Sibinovska, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Ustreznost in zanesljivost in vitro epitelijskih celičnih modelov za določanje nazalne in pulmonalne permeabilnosti zdravilnih učinkovin«

»Suitability and reliability of in vitro epithelial cell models for nasal and pulmonary drug permeability determination«

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Mentorica: znan. sod. dr. Katja Kristan
Somentor: izr. prof. dr. Simon Žakelj

Javni zagovor bo v ponedeljek, 4. 10. 2021, ob 12:30, v predavalnici PD na UL FFA.

Osebe, starejše od 15 let, ki bodo prisotne na zagovoru, morajo na podlagi veljavnih predpisov, izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). 

Vsi, ki bi se želeli zagovora udeležiti, nam sporočite  vaše ime in priimek najkasneje 48 ur pred dogodkom na e-naslov: doktorski.studij@ffa.uni-lj.si. UL FFA bo osebne podatke prisotnih oseb na zagovoru (ime, priimek), hranila še 14 dni po izvedbi zagovora, za potrebe obvladovanja in preprečevanja bolezni Covid-19, nato bodo izbrisani. Osebe prisotne na zagovoru morajo s seboj imeti dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument za identifikacijo. 


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA