logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: MATEJA ČRČEK, uni. dipl. biokem.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo MATEJA ČRČEK, uni. dipl. biokem., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Razvoj in validacija populacijskega farmakokinetičnega modela za optimizacijo odmerjanja gentamicina pri otrocih«


Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos
Somentor: prof. dr. Štefan Grosek
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 12. 6. 2023, ob 17:00, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA