logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: MAŠA STERLE, mag. farm.

O B V E S T I L OObveščamo vas, da bo MAŠA STERLE, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Načrtovanje, sinteza in vrednotenje neplanarnih benzotiazolnih zaviralcev bakterijskih topoizomeraz z razširjenim spektrom delovanja«


Mentorica: prof. dr. Anamarija Zega

Somentor: doc. dr. Andrej Emanuel Cotman

Področje: farmacija


Javni zagovor bo v petek, 24. 11. 2023, ob 14:30, v predavalnici P1 na UL FFA.