logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Maša Kenda, mag. farm., 24. 6. 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Maša Kenda, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vpliv motilcev endokrinega sistema na delovanje imunskega sistema in celične adhezijske procese«

Mentorica: izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički
Somentorica: prof. dr. Marija Sollner Dolenc

Področje: toksikologija

Javni zagovor bo v četrtek, 24. junija 2021, ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat MAŠA KENDA.

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: 
doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do srede, 23. junija 2021, do 13. ure.