logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, MARTINA DURCIK, mag. farm., 4. 4. 2023

Obveščamo vas, da bo MARTINA DURCIK, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Novi dvojni zaviralci DNA-giraze in topoizomeraze IV z delovanjem na odporne bakterijske seve in z nizkim tveganjem za razvoj odpornosti«

Mentorica: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
Somentor: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v torek, 4. 4. 2023, ob 15:30, v predavalnici P1 na UL FFA.

 
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA