logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: Marko Sever, mag. farm.

Obveščamo vas, da bo Marko Sever, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Dinamično induciran transport vode preko membranskih koprenašalcev«

Mentor: izr. prof. dr. Franci Merzel
Somentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 22. 12. 2023, ob 16:30, v predavalnici PD na UL FFA.