logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: LIDIJA KOVAČ, mag. farm.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo LIDIJA KOVAČ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Proučevanje razgradnih poti zdravilnih učinkovin iz skupine zaviralcev virusne integraze s pomočjo in vitro in in silico orodij«Mentor: prof. dr. Robert Roškar

Somentor: prof. dr. Zdenko Časar

Področje: farmacija


Javni zagovor bo v ponedeljek, 23. 10. 2023, ob 17:00, v predavalnici PD na UL FFA.Prof. dr. Rok Dreu
dekan UL FFA