logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Krištof Bozovičar, univ. dipl. inž. živ. tehnol., 9. 7. 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Krištof Bozovičar, univ. dipl. inž. živ. tehnol., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Načrtovanje in karakterizacija peptidnih ligandov za vezavo regije Fc imunoglobulinov«

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 9. julija 2021, ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat KRIŠTOF BOZOVIČAR.

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: 
doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do srede, 7. julija 2021, do 13. ure.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA