logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Kristina Kumer, univ. dipl. biotehnol., 21. 06. 2022

Kristina Kumer, univ. dipl. biotehnol., bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

»Pomen placentnega proteina 13, topnega endoglina in inhibina A v kombinaciji z merjenjem endotelijske funkcije pri preeklampsiji«

Mentor: prof. dr. Joško Osredkar
Somentorica: izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić
Področje: Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

Javni zagovor bo v torek, 21. 6. 2022, ob 11:00, v predavalnici PD na UL FFA.