logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, KATARINA REDE, mag. farm., 30.9.2022

KATARINA REDE, mag. farm., bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

»Razvoj biorelevantne in vitro metode za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz lipidnih dostavnih sistemov«

Mentorica: prof. dr. Marija Bogataj
Somentorica: prof. dr. Mirjana Gašperlin

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 30. 9. 2022, ob 15:00, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA