logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: KATARINA GRABRIJAN, mag. farm.

O B V E S T I L O


KATARINA GRABRIJAN, mag. farm., bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih kovalentnih zaviralcev encimov MurA in penicilin vezočih proteinov«


Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
Somentorica: doc. dr. Martina Hrast Rambaher
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v torek, 19. 9. 2023, ob 14:00, v predavalnici PD na UL FFA.
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA