logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Kaja Bergant Loboda, mag. farm., 29. 9. 2021

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Kaja Bergant Loboda, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Načrtovanje in optimizacija katalitičnih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze IIα kot potencialnih protirakavih učinkovin«

Mentor: doc. dr. Andrej Perdih
Somentor: doc. dr. Izidor Sosič
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 29. 9. 2021, ob 12. uri, v predavalnici PD na UL FFA.


Osebe, starejše od 15 let, ki bodo prisotne na zagovoru, morajo na podlagi veljavnih predpisov, izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). 

Vsi, ki bi se želeli zagovora udeležiti, nam sporočite  vaše ime in priimek najkasneje 48 ur pred dogodkom na e-naslov: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si. UL FFA bo osebne podatke prisotnih oseb na zagovoru (ime, priimek), hranila še 14 dni po izvedbi zagovora, za potrebe obvladovanja in preprečevanja bolezni Covid-19, nato bodo izbrisani. Osebe prisotne na zagovoru morajo s seboj imeti dokazilo o izpolnjevanju PCT pogoja in osebni dokument za identifikacijo. Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA