logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Jurij Aguiar Zdovc, mag. farm., 18. 10. 2022

Jurij Aguiar Zdovc, mag. farm., bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 
 
»Razvoj farmakometričnih modelov ustekinumaba, rivaroksabana in zdravil s platino«
 
Mentor: prof. dr. Iztok Grabnar
Področje: farmacija
 
Javni zagovor bo v torek, 18. 10. 2022, ob 17:00, v predavalnici PD na UL FFA.
 
 
 
 
Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA