logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Janja Jazbar, mag. farm., 12. 7. 2021

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Janja Jazbar, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Vpliv uporabe zdravil in alkohola na sindrom krhkosti pri starejših odraslih«

Mentor: prof. dr. Mitja Kos
Somentor: izr. prof. dr. Igor Locatelli
Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 12. julija 2021, ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat JANJA JAZBAR.

Zainteresirana javnost pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo na elektronski naslov: 
doktorski.studij@ffa.uni-lj.si, najkasneje do četrtka, 8. julija 2021, do 13. ure.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Dekanja UL FFA