logo_si

Zagovor doktorske disertacije: ŽIVA ZAJEC, mag. farm.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo ŽIVA ZAJEC, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje novih alosteričnih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem«


Mentor: prof. dr. Tihomir Tomašič
Somentorica: izr. prof. dr. Martina Gobec

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v sredo, 20. 9. 2023, ob 15:00, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA