logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Emanuela Senjor, mag. farm., 7. 9. 2022

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Emanuela Senjor, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Cistatin F kot mediator imunske supresije v tumorskem mikrookolju«
»Cystatin F as a mediator of immune suppression in tumor microenvironment«

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Mentor: prof. dr. Janko Kos
Somentorica: znan. sod. dr. Milica Perišić Nanut


Področje: klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

Javni zagovor bo v sredo, 7. 9. 2022, ob 16:00, v predavalnici PD na UL FFA.
                                    Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
                                    dekanja UL FFA