logo_si

Zagovor doktorske disertacije, Ema Valentina Brovč, mag. farm., 2.7. 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Ema Valentina Brovč, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Razvoj in implementacija analiznih metod za spremljanje sestave in razgradnih poti polisorbatov v medijih in formulacijah terapevtskih proteinov«

Mentor: doc. dr. Stane Pajk
Somentor: izr. prof. dr. Janez Mravljak

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 2. julija 2021, ob 11. uri, v predavalnici PD/ dvoriščna predavalnica na UL FFA.