logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, ELENA MARIA LOI, mag. farm., 17.3.2023

Obveščamo vas, da bo ELENA MARIA LOI, mag. farm.,  zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje novih zaviralcev O-β-N-acetilglukozaminil transferaze«

»Structure-Based Design, Synthesis and Biological Evaluation of Novel  O-β-N-acetylglucosaminyltransferase Inhibitors«


Mentor: prof. dr. Marko Anderluh
Somentor: prof. dr. Roland J. Pieters

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 17. 3. 2023, ob 15:30, v predavalnici P1 na UL FFA. Zagovor bo v angleškem jeziku.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA