logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: DAMJAN AVSEC, mag. farm.

O B V E S T I L OObveščamo vas, da bo DAMJAN AVSEC, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Vloga proteasoma, imunoproteasoma in avtofagije v terapiji kronične limfocitne levkemije«

»The role of proteasome, immunoproteasome and autophagy in the therapy of chronic lymphocytic leukemia«


Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.

Mentorica: prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
Somentorica: izr. prof. dr. Helena Podgornik

Področje: farmacija


Javni zagovor bo v petek, 29. 9. 2023, ob 13:30, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA