logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: Cyril Balsollier, mag. farm.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo Cyril Balsollier, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Uporaba bioloških in računalniških orodij za načrtovanje, testiranje in sintezo novih zaviralcev β-N-acetilglukozaminil transferaze / 
The use of biological and computational tools to screen, assess and synthesize new potent inhibitors of β-N-acetylglucosaminyl transferase«Mentor: prof. dr. Marko Anderluh
Somentor: prof. dr. Roland J. Pieters

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v ponedeljek, 18. 3. 2024, ob 14:15, v Utrechtu in na daljavo. 
Povezava: https://video.uu.nl/lives/senate_hall_phd_defense_2023_2024/

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku.


Prof. dr. Rok Dreu
dekan UL FFA