logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: ČRT DRAGAR, mag. farm.

O B V E S T I L O
 
 
 
Obveščamo vas, da bo ČRT DRAGAR, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 
 
 
»Razvoj nanovlaken z magnetnimi nanodelci za uporabo v biomedicini«
 


Mentorica: izr. prof. dr. Petra Kocbek

Somentor: doc. dr. Slavko Kralj

Področje: farmacija

 
Javni zagovor bo v sredo, 15. 11. 2023, ob 16:30, v predavalnici PD na UL FFA.
 
 
 
 
Prof. dr. Rok Dreu
dekan UL FFA