logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije, Žane Temova Rakuša, mag. farm., 2.7. 2021

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo Žane Temova Rakuša, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: 

»Razvoj stabilnostno indikativnih analiznih metod za vrednotenje stabilnosti hidrofilnih in lipofilnih vitaminov ter načrtovanje njihove stabilizacije«

Mentor: prof. dr. Robert Roškar
Somentor: prof. dr. Albin Kristl

Področje: farmacija

Javni zagovor bo v petek, 2. julija 2021, ob 14. uri, v predavalnici P1 na UL FFA.