logo_new_si

Zagovor doktorske disertacije: ANŽE MEDEN, mag. farm.

O B V E S T I L O


Obveščamo vas, da bo ANŽE MEDEN, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: 


»Strukturno podprto načrtovanje, sinteza in vrednotenje reverzibilnih in ireverzibilnih zaviralcev butirilholin esteraze«


Mentor: prof. dr. Stanislav Gobec
Somentor: doc. dr. Damijan Knez

Področje: farmacija


Javni zagovor bo v četrtek, 28. 9. 2023, ob 15:00, v predavalnici PD na UL FFA.


Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
dekanja UL FFA